Merkinės Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Iki pat XIX amžiaus sakralinis menas sudarė didžiausią ir vertingiausią Europos vaizduojamosios dailės paveldo dalį. Bažnyčia tai tarsi mažas meno muziejus. Kiekvienas krikščioniškojo meno objektas yra dvejopas. Tai kartu ir religinės srities reiškinys, ir dailininko kūrinys. Kaip didieji muzikai, taip ir iškiliausi dailininkai kūrė bažnytinį meną. Visi paveikslai, netgi sukurti pagal Šventojo Rašto temas, vadintini bažnytine daile. Bažnytinis menas iš prigimties yra tarptautinis. Jis privalo būti vienodai perskaitomas visame pasaulyje. Pas mus nutapytas paveikslas turėtų tikti ir Meksikai arba Japonijai, nes tapytojas privalo laikytis ikonografinio kanono.

Days Times
Pirmadienis - Sekmadienis 10–18

Merkinės Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra viena seniausių bažnyčių visoje Lietuvoje ir neabejotinai seniausias pastatas Merkinėje. Mūrinė bažnyčia greičiausiai statyta XV amžiaus pradžioje Vytauto Didžiojo. Tai patvirtina ir bažnyčios gotikiniai kompoziciniai ir architektūriniai elementai, būdingi XV amžiui: langai, galingi kontraforsai, dėl kurių keliama prielaida, kad bažnyčia galėjo atlikti ir gynybinę funkciją. Barokinius bruožus šis pastatas įgijo po XVII amžiaus vidurio rekonstrukcijos. Bažnyčioje gausu dailės ir meno vertybių, kai kuriuos jų čia perkeltos iš nugriautų dominikonų ir Jėzuitų bažnyčių. Seniausias ir vertingiausias čia XV amžiaus pabaigos karaliaus Aleksandro padovanotas Dievo motinos su kūdikiu paveikslas Šventos Šeimos altoriaus antrajame tarpsnyje. Šoninių prestiberijos altorių titulinius „Šventojo Roko“ ir „Šventojo Antano“ paveikslus XIX amžiaus viduryje nutapė P. Kondrackis. Bažnyčios skliautai Lietuvos ir Lenkijos valstybės herbais išpuošti pažymint Liublino unijos 100-etį apie 1669 metus Vilniaus vaivados ir Merkinės seniūno Mykolo Kazimiero Paco lėšomis.